[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Crown Energy AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.


Emittent 556804-8598 Crown Energy AB (publ)
Instrument SE0004210854 A
Innehavare Veronique Salik

Före transaktionen
Antal aktier 14 519 404
Antal rösträtter 145 194 040

Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2017-10-31
Gränsvärde för antal aktier 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 14 519 404
- direkt innehavda rösträtter 145 194 040
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 3,26 %
- direkt innehavda rösträtter 3,26 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %


Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,26 % 14 519 404
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 3,26 % 14 519 404

Totalt antal rösträtter


Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 145 194 040
- andel av rösträtter 3,26 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Veronique Salik
- telefon +32471403274
- mejl vero.salik@gmail.com


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]


-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=4559692&fn=release.html