De 19 fastigheterna ligger i centrala London och är byggda mellan 1850
till 1980.

Stadsdel Fastigheter Lägenheter
Ealing 7 50
Enfield 3 43
Barnet 2 62
Brent 2 40
Hounslow 1 97
Harrow 1 85
Lambeth 1 11
Hackney 1 4
Westminster 1 3

Priset är GBP 73,2 miljoner, eller 790 miljoner kronor.

Stockholm, 2017-10-23

Pål Ahlsén

VD, Koncernchef

+46 768 07 97 02

pal.ahlsen@akelius.se

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på
marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets
certifierade rådgivare.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/akelius-residential-property-ab/r/akelius-koper-395-lagenheter-i-london,c2373619
http://mb.cision.com/Main/3302/2373619/740238.pdf