Rethinking Care Sweden AB:s ("Rethinking Care") dotterbolag Läkartid
nu Nordic AB med bifirma Curando Privat ("Curando") tecknar ett avtal
om samarbete med medieföretaget Bonnier Publications AB och deras
tidning och webbplats Vi i Villa.

Samarbetet innebär att Vi i Villa ska erbjuda sina läsare
abonnemangsmöjligheter på tjänsten "Smart Vård" som levereras av
Curando. Målsättningen är att skapa mervärde inom hälsoområdet för Vi
i Villas läsare samtidigt som Curando breddar sin kundbas. Vi i Villa
utkommer med tio nummer per år till hushåll i Sverige och har en
upplaga på drygt två miljoner exemplar samt en webbplats med cirka
120 000 unika besökare i veckan. Rethinking Cares bolagsledning
bedömer att samarbetet kan ge Curando 5 000 nya abonnemangskunder
under första året motsvarande en intäkt på cirka tre miljoner SEK.
Ordervärdet baseras på nettointäkt per abonnemang och förväntat antal
anslutna. Avtalet löper i 18 månader med tre månaders uppsägningstid
och möjlighet till årsvis förlängning inför avtalsperiodens slut.
Marknadsföring och försäljning beräknas starta i oktober 2017.

Curando Privat är en digital läkarmottagning som erbjuder behandling,
rådgivning, remisser och recept från läkare, sjuksköterskor och andra
kompetenser. I tjänsten "Smart Vård" ingår bland annat medicinsk
rådgivning, möjlighet till onlinekonsultationer och oberoende
medicinsk second opinion av specialistläkare vid allvarlig sjukdom.
Avtalet innebär att Vi i Villa ska marknadsföra och sälja "Smart
Vård" till sina läsare. Medlemmar i Vi i Villa erbjuds tjänsten till
fördelaktiga villkor.

Helena La Corte, VD Bonnier Publications AB, kommenterar:
- Vi tycker detta samarbete är spännande då hälsoområdet är mer
aktuellt än någonsin. Vi ser tjänsten "Smart Vård" som en mycket
attraktiv produkt och tillsammans med Curando kommer vi också att
kunna erbjuda Vi vi Villas läsare intressanta artiklar inom området
vård och hälsa. Vi har just nu stort fokus på att attrahera fler
medlemmar och att förmånligt kunna erbjuda "Smart Vård" till våra
läsare tror vi kommer att bidra till detta.

Thomas Palmqvist, VD Curando Privat, kommenterar:
- Vi i Villa är en mycket spännande samarbetspartner. De vill tänka
nytt och erbjuda sina läsare en attraktiv hälsotjänst som ligger i
tiden. Abonnemang på vår tjänst "Smart Vård" ger Vi i Villas
medlemmar ett klart mervärde med sin digitala tillgänglighet.
Samarbetet gör oss också synliga för en stor kundgrupp i ett passande
segment.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.
Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11
augusti 2017 kl. 17.40 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett
helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande
verksamhetsområden - "Software as a service", "Care as a service" och
"Health as a service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso-
och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är
enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av
IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på
www.rethinkingcare.se och www.curando.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rethinking-care/r/rethinking-care-sweden-ab--s-dotterbolag-tecknar-samarbetsavtal-med-bonnier-publications-ab-om-tjans,c2325103
http://mb.cision.com/Main/14897/2325103/708862.pdf