Pressmeddelande
16.00, 11 August 2017

TalkPool kommer att publicera andra kvartalets (Q2) resultat på
onsdag, den 16:e augusti 2017. Detta är två veckor tidigare än
tidigare planerat.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Strömstedt, VD Talkpool, erik.stromstedt@talkpool.com , Tel: +41
81 250 2020

Om Talkpool

TalkPool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät
globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet
och smidiga affärsmodell, erbjuder TalkPool globala
telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort
varsel oavsett plats. Dessutom är TalkPool ett av få företag med
faktiska lösningar och avtal på plats inom den spännande
IoT-marknaden. Remium Nordic AB är TalkPools Certified Advisor.

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11:e augusti 2017 kl. 16.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/talkpool-ag/r/talkpool-tidigarelagger-q2-rapporteringen,c2325049
http://mb.cision.com/Main/14365/2325049/708826.pdf