Datorspelsutvecklaren Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) och
investeringsfonden Bracknor har, i linje med träffad
avsiktsförklaring under juli tidigare i år, ingått avtal om en
finansieringslösning på upp till 2,8 MEUR i form av konvertibler.

Den finansieringslösning som träffats mellan Gaming Corps och Bracknor
gäller sju konvertibla skuldebrev med ett totalt värde om 2,8 MEUR,
dvs. ca 27 MSEK. Varje enskild konvertibel uppgår till 400 000 EUR.

"Gaming Corps har börjat få vind i seglen och vi har sedan i vintras
tecknat en rad avtal med både finansiärer och spelpartners. Med
Bracknors stöd tryggar vi bolagets ekonomi ytterligare samtidigt som
det ger oss möjlighet att snabbare kunna utveckla bolagets
potential", säger Gaming Corps VD Magnus Kolaas i en kommentar.

De konvertibler som affären omfattar har tvingande konvertering senast
12 månader från emissionstillfället med konverteringskursen satt till
90 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 15
handelsdagar omedelbart före påkallande av konvertering.

Konvertiblerna emitteras tillsammans med teckningsoptioner som ger
Bracknor rätt att teckna ytterligare aktier motsvarande 50 % av det
nominella beloppet för de konvertibellån, dvs hälften så många aktier
kan tecknas med stöd av optionsrätter jämfört med respektive
konvertibellån, med vilka optionerna hör samman. Teckningskursen för
att lösa teckningsoptionerna är satt till 120 % av den lägsta
volymvägda slutkursen under en period om 15 handelsdagar omedelbart
före påkallande av varje enskild konvertibel och löptiden är fyra (4)
år utan tvingande lösen. Teckningsoptionerna tillhörande det första
konvertibellånet kan därtill även prissättas, givet att det medför en
lägre teckningskurs, genom att utgå från datumet då
avsiktsförklaringen med Bracknor ingicks och i övrigt på samma
villkor.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna
IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas
på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified
Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 11 augusti 2017 kl. 14.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gaming-corps/r/gaming-corps-ingar-avtal-med-bracknor-om-finansieringslosning-uppgaende-till-2-8-meur,c2325004
http://mb.cision.com/Main/12288/2325004/708807.pdf