STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 11.8.2017 kl. 14.00 EET

Stockmann har mottagit en anmälan om en förändring i indirekt
aktieägarskap, enligt vilken Hartwall Capital Oy Ab (FO-nummer
0711984-8) har förvärvat bestämmanderätt i HTT STC Holding Oy Ab.
Ingen förändring sker i antalet Stockmannaktier som ägs av HTT STC
Holding.

Hartwall Capital Oy Ab äger inte Stockmannaktier direkt. Det indirekta
ägarskapet via HTT STC Holding Oy Ab är 11,68 % av aktierna och 10,70
% av rösterna.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 10.8.2017

3. Den exakta andelen av Stockmanns aktiekapital och röstmängd efter
förändringen:

Antal aktierA+B Andel av aktie- Andel av
kapitalet, procent rösterna, procent
HTT STC Holding Oy Ab 8 415 614 11,68 10,70

Aktieinnehavet fördelar sig på de olika aktieserierna så att
A-aktiernas antal är 3 186 488 och B-aktiernas antal är 5 229 126.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850 (http://www.stockmanngroup.com)

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp
Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stockmann-oyj-abp/r/anmalan-om-andring-av-agarandel-i-enlighet-med-kapitel-9--paragraf-10-i-vardepappersmarknadslagen,c2324942