Stabil försäljningstillväxt och starkt rörelseresultat andra kvartalet
2017

Andra kvartalet, april-juni

· Nettoomsättningen uppgick till 792 miljoner kronor (755),
motsvarande en ökning med 5 procent jämfört med samma period
föregående år. Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent

· Operationell EBITA ökade med 23 procent och uppgick till 75
miljoner kronor (61), motsvarande en rörelsemarginal på 9,5 procent
(8,1)

· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 19 procent under det andra
kvartalet och uppgick till 46 miljoner kronor (57), motsvarande 5,8
procent (7,5). Minskningen förklaras av engångsposter på 30 miljoner
kronor (4) i kvartalet, vilka i huvudsak var relaterade till
förändringar i produktionsstrukturen

· Koncernens resultat för kvartalet uppgick till 35 miljoner kronor
(35)

· I juni genomförde bolaget en refinansiering, vilket ger Kährs en
effektivare kapitalstruktur framåt

· Bolaget har i juni lämnat en utdelning om 219 miljoner kronor
Koncernchef Christer Persson kommenterar:
"Kährs Group visade på en stabil försäljningstillväxt och fortsatt
förbättrat rörelseresultat under det andra kvartalet. Våra tre
segment för trägolv, Nordics, Europe och Other Markets, bidrog alla
till försäljningsökningen på 5 procent jämfört med föregående år.

Kährs Group fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Vi har en bra
strategisk plattform för att fortsätta vår lönsamma tillväxt, med
styrkan i våra produktionsanläggningar, vårt breda produkterbjudande
samt vår väletablerade internationella försäljningsorganisation."

För mer information:
Christer Persson, vd och koncernchef, tel: +46 70 271 20 14
Peter Ericsson, Communication & Compliance, tel: +46 70 461 10 39

Om Kährs Holding AB (publ)
Kährs Holding AB (publ) är en världsledande golvtillverkare inom trä-
och plastgolv med en rad starka varumärken som Kährs, Karelia och
Upofloor i portföljen. Företagets innovationer har format branschen
genom historien och Kährs Group arbetar målmedvetet med att förse
marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar
produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige,
Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra
viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen
sysselsätter cirka 1 700 personer och har en årlig omsättning på
cirka 300 miljoner euro. www.kahrsgroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kahrs-holding-ab/r/kahrs-group--delarsrapport-januari-juni-2017,c2324922
http://mb.cision.com/Main/4841/2324922/708823.pdf