Boozt AB:s (publ) delårsrapport för perioden januari-juni 2017
publiceras torsdagen den 24 augusti cirka kl 08.00.

Boozts VD och koncernchef, Hermann Haraldsson, och ekonomi- och
finansdirektör, Allan Junge-Jensen, kommer samma dag att presentera
delårsrapporten vid en telefonkonferens / audiocast kl 09.30.
Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund. Frågor
går att ställa muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via
audiocastsändningen.

Ingen föranmälan krävs. Presentationsmaterialet kommer att finnas
tillgängligt på Boozts webbsida
(https://www.booztfashion.com/sv/investor-relations-2/reports-and-presentations/).

För deltagande vid presentationstillfället
Telefonkonferensen / audiocasten kan följas direkt här
(https://tv.streamfabriken.com/boozt-q2-2017/register) alternativt
per telefon. Telefonnummer till konferensen:

DK: +45 35 44 55 79
SE: +46 856 64 26 91
UK +44 20 30 08 98 01
US: +1 855 831 5946
För mer information, vänligen kontakta:
Boozt AB (publ)
Johan Holmqvist / Kommunikations- & IR-direktör / Tel: +46 708 37 66
77 / E-mail: jnh@boozt.com

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14:00 CET den 11
augusti 2017.

Om Boozt
Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag
som säljer mode online. Boozt hade en nettoomsättning om 1,4
miljarder kronor 2016 och erbjuder sina kunder ett välavvägt och
modernt urval av varumärken, relevanta för ett flertal livsstilar,
huvudsakligen genom sin onlinebaserad multibrandbutik Boozt.com.
Bolaget driver en ändamålsenlig, egenutvecklad och integrerad
teknikplattform som möjliggör för bolaget att kunna erbjuda den bästa
möjliga kundupplevelsen. Med en ökande kundbas på fler än 820 000
aktiva kunder har Boozt.com mer än fem miljoner besök per månad.
Boozt driver förutom Boozt.com även webbutiken Booztlet.com, samt
detaljhandelsbutikerna Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För
mer information, vänligen besök www.booztfashion.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boozt/r/inbjudan-till-telefonkonferens---audiocast---q2-2017,c2324864
http://mb.cision.com/Main/15799/2324864/708714.pdf