Ett sätt att sälja ren luft - och samtidigt förbättra för miljön.
HiQ har tillsammans med 3nine och ST Solutions tagit fram en
IoT-lösning som både förenklar och förbättrar arbetsförhållandena
inom industrin.

- Vi är enormt stolta över vårt samarbete med två företag som, precis
som HiQ, är nytänkande, innovativa och vill förbättra världen med
teknik, säger Niclas Appelgren, konsultledare på HiQ.

Internet of things-lösningen möjliggör fjärrövervakning av 3nines
oljedimavskiljare - där en kommunikationsenhet samlar in driftdata om
bland annat luftflöde, filterförbrukning och återvunnen skärvätska.
Via mobilnätet skickas all sensordata till ST Solutions molntjänst
där webbgränssnittet från HiQ analyserar och presenterar
informationen.

- Alla tre företagen har ett tydligt miljöfokus och samarbetet har
resulterat i en tjänst som tydligt visar bland annat driftstatus på
3nines produkter, men framförallt hur mycket luft de renar samt hur
mycket skärvätska de återanvänder istället för att det fastnar i ett
filter som behöver hanteras som miljöavfall, säger HiQs Niclas
Appelgren.

Tjänsten är utvecklad på ett sätt som gör det enkelt att koppla upp
andra externa sensorer, vilket innebär att den inte bara ger en
överblick över 3nines oljedimavskiljare utan också kan förmedla
viktig information om driftsmiljön i verkstaden.

-Avsikten med IoT-lösningen är att på ett okomplicerat sätt underlätta
vardagen för våra kunder, så att de kan bli mer konkurrenskraftiga.
Med den här tjänsten får de en bättre överblick och får möjlighet att
fokusera mer på produktionen, säger John Elliot, marknadschef på
3nine.

Första beställningen står Sandvik Coromant för, ett företag som
arbetat länge med digitala lösningar.

- För Sandvik Coromant har miljöarbetet alltid varit väldigt viktigt.
Vi strävar alltid efter en ökad miljömedvetenhet, vilket den här
IoT-lösningen hjälper oss med. Med den här webbtjänsten får vi också
bättre möjlighet att optimera produktionen och få bättre förståelse
för vad som händer i bearbetningsmiljön, säger Thomas Cortan på
Sandvik Coromant.

För mer information, kontakta gärna:
Magnus Gudéhn, vd, HiQ Stockholm
tfn: 070-420 00 82, e-post: magnus.gudehn@hiq.se

Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ
tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors
liv med teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla
som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld.
HiQ har 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades
1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information
och inspiration, besök www.hiq.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hiq-international/r/hiq-hjalper-3nine-salja-ren-luft,c2307611
http://mb.cision.com/Main/450/2307611/700380.pdf