Genomför femte order av Heliospectras marknadsledande intelligenta
odlingslampor för kommersiella växthus och inomhusodlingar

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO),
världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och
kontrollerade odlingsmiljöer, är stolta att presentera sin femte
order från ett globalt Fortune 500 AgTech-bolag. Den nuvarande
beställningen omfattar Heliospectras LX60-serie, en intelligent
LED-lampa som är kompatibel med företagets nya kontrollsystem Cortex
(http://ir.heliospectra.com/sv/article/heliospectra-ab-introducerar-cortex/).
Detta köp visar på att AgTech industrin är snabba på att adoptera
innovativ IoT-teknologi. Ordern som är värderad till ca 4,7 miljoner
kronor ($ 539 000) kompletterar fyra tidigare order från den här
kunden under 2015 och 2016.

Allt eftersom kontrollerade odlingsmiljöer övergår till datastyrda
affärsmodeller, visar integreringen av Heliospectras LX60-lösning och
Cortex kontrollsystem, fördelarna med centraliserad ljusstyrning och
standardisering av verksamheten och av produktionen.

- Våra industriella AgTech-kunder spelar en viktig roll i utformningen
av hur färska, näringsrika och hållbart odlade grödor är tillgängliga
för samhällen runt om i världen, säger Ali Ahmadian, VD för
Heliospectra. Jag är glad att se att denna kund väljer att
standardisera med Heliospectras pålitliga LED-lösningar och
fortsätter att lägga upprepade beställningar grundat på möjligheten
till standardisering och kontroll av grödans kvalitet, avkastning och
uppnådda skördecykler.

Heliospectras produktportfölj fortsätter att utöka möjligheterna för
AgTech-bolag och kommersiella odlare när det gäller avancerad
kontroll och automatiserade ljusstrategier. Samtidigt är Heliospectra
är hängiven till att leverera slitstarka, högkvalitativa produkter.

- AgTech-bolag är övertygade gällande deras behov av en hållbar
lösning för att standardisera forskning och kommersiella
applikationer, förklarade Ahmadian. Vi är stolta över att denna kund
fortsätter att placera upprepade order baserat på den höga
tillförlitligheten och kvalitéten vi har på våra belysningslösningar,
samt höga engagemang från Heliospectras team.

Den fullständiga ordern kommer levereras under tredje kvartalet samt
synas i räkenskaperna för Q3.

Heliospectra kommer presentera sin LX60-lösning och det nya
kontrollsystemet Cortex under Cultivate 2017, den 15-18 juli i
Columbus, Ohio. För att boka ett möte gå till
info.heliospectra.com/cultivate2017. För mer information om våra
produkter besök www.heliospectra.com eller ring +46 31 40 67 10.

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344,
ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN
SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104)
(www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent
belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras
produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och
fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik.
Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera
på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260
miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar
genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett
flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare:
Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se,
Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i
den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden
grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är
av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och
konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka
många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden
påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och
beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter
inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för
branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några
framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller
utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 19:e juni 2017 kl.14.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heliospectra/r/globalt-fortune-500-agtech-bolag-utokar-sin-installation-av-heliospectras-intelligenta-led-belysning,c2291320
http://mb.cision.com/Main/5333/2291320/689987.pdf