Ulrika Drotz Molin har beslutat sig för att från och med den 15
september lämna tjänsten som CFO på Smart Eye.

Ulrika har ingått i ledningsgruppen och har utöver finansiella frågor
också ansvarat för HR och rekrytering.

- Ulrika har bidragit till utvecklingen av Smart Eye sedan noteringen
i december 2016 på Nasdaq First North. Bolaget har lyckats flytta
fram positionerna och förstärka företagets finansiella kommunikation.
Jag önskar henne lycka till i sin fortsatta karriär, avslutar Martin
Krantz som är vd för Smart Eye.

Rekrytering av ny CFO för Smart Eye AB har påbörjats.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 19 juni 2017 kl.13:50 CE.

För mer information, var vänlig kontakta eller besök
http://corp.smarteye.se:

Martin Krantz
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se
Om Smart Eye AB
Smart Eye (http://smarteye.se/) utvecklar och marknadsför system för
eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person
tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och
Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart
Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt
beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye
eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Erik Penser Bank är
bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-eye/r/ulrika-drotz-molin-lamnar-tjansten-som-cfo,c2291299
http://mb.cision.com/Main/15057/2291299/689964.pdf