Styrelsen för Eurelectric, den europeiska elbranschens
intresseorganisation, har utsett Vattenfalls VD och koncernchef
Magnus Hall till vice ordförande och representant i ordförandegruppen
för den kommande två-årsperioden.

- En ökad användning av el som energibärare inom transport-, värme-
och industrisektorerna är en av de viktigaste frågorna för mina
kommande två år som vice ordförande. Ett stabilt investeringsklimat
för förnybara energikällor, ett stärkt EU ETS-system för att minska
koldioxidutsläppen i Europa, liksom att säkerställa en
kostnadseffektiv, säker leverans genom en integrerad energimarknad är
andra prioriterade frågor, säger Magnus Hall.

Vid Eurelectrics årsmöte i Lissabon valde organisationens styrelse
Francesco Starace, koncernchef för den italienska energikoncernen
Enel, till ny ordförande. Samtidigt utsågs Alistair Phillips-Davies,
VD för brittiska SSE, till vice ordförande där han kommer att dela på
uppdraget med Magnus Hall. Samtliga utnämningar gäller för en
tvåårsperiod.

Om Magnus Hall
Magnus Hall är VD och koncernchef för Vattenfall sedan 2014. Magnus
Hall har tidigare varit VD och koncernchef i skogsindustrikoncernen
Holmen. Magnus Hall är civilingenjör från Linköpings Tekniska
Högskola och har även studerat vid amerikanska Fulbright Scholarship
Georgetown University. Magnus Hall är också ordförande för
mediekoncernen NMT AB.

OM EURELECTRIC
Eurelectric är den europeiska elindustrins intresseorganisation och
representerar 3500 företag i 32 europeiska länder med en sammanlagd
omsättning på omkring 200 miljarder euro. Huvudkontoret ligger i
Bryssel.

För ytterligare information:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: (press@vattenfall.com)press@vattenfall.com (press@vattenfall.comFacebook) (press@vattenfall.com)
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum (http://www.facebook.com/vattenfallpressrum)
Twitter: (press@vattenfall.com)twitter.com/Vattenfall_Se (http://www.twitter.com/Vattenfall_Se)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vattenfall/r/vattenfalls-koncernchef-magnus-hall-ny-vice-ordforande-i-eurelectric,c2291141
http://mb.cision.com/Main/865/2291141/689917.pdf