[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i DORO AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.


Emittent 556161-9429 DORO AB
Instrument SE0000215493 Aktie
Innehavare Swedbank AB (publ)

Före transaktionen
Antal aktier 1 053 437
Antal rösträtter 1 053 437

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-06-15
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 1 287 647
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 1 287 647
Andel
- aktier 5,42 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 5,42 %


Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,42 % 1 287 647
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 5,42 % 1 287 647

Totalt antal rösträtter


Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Swedbank Försäkring AB
- antal rösträtter 1 287 647
- andel av rösträtter 5,42 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 1 287 647
- andel av rösträtter 5,42 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Sara Åhlander
- telefon 0722275671
- mejl sara.ahlander@swedbank.se

Kommentar
Aktierna innehas av Swedbank Försäkring AB som är ett helägt
dotterbolag till Swedbank AB (publ). Innehavet utgör placeringar i
kapitalförsäkring för kunders räkning.Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]


-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=4335001&fn=release.html