STOCKHOLM, 19 juni 2017 - Valberedningen i Elekta (EKTA-B.ST) föreslår
årsstämman 2017 att omval sker av styrelseledamöterna Laurent
Leksell, Luciano Cattani, Annika Espander Jansson, Johan Malmquist,
Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne
Göransson samt att nyval sker av Caroline Leksell Cooke som
styrelseledamot. Som styrelseordförande föreslås omval av Laurent
Leksell. Siaou-sze Lien har avböjt omval.

Caroline Leksell Cooke har gedigen erfarenhet från områdena digital
strategi, kommunikation och teknologi och är för närvarande ansvarig
för större internationella affärer i sin roll som branschansvarig på
Google. Hon har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och
har vidare studerat marknadsföring på Wharton School vid University
of Pennsylvania samt vid Columbia Business School. Caroline Leksell
Cooke är ledamot i Leksell Social Ventures investeringsutskott samt
styrelseordförande i Bonit Invest S.A./N.V.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter ska vara
nio stycken.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman den 23
augusti 2017 kommer att redovisas på bolagets hemsida samt
offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av valberedningens
ordförande Laurent Leksell (utsedd av familjen Leksell för familjens
direkta och indirekta innehav samt i egenskap av styrelseordförande),
Åsa Nisell (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Per Colleen (utsedd av
Fjärde AP-Fonden), Magnus Henjeby (utsedd av Nordea Investment Funds)
samt Tomas Flodén (utsedd av AMF Pensionsförsäkring och AMF Fonder).
Caroline Leksell Cooke har varit adjungerad till valberedningen, men
har inte deltagit vid beredningen av valberedningens förslag till
styrelsens sammansättning.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta
AB

Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid
Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid
Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning
och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på
människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade
och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och
över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi.
Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade
för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en
ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och
brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i
Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elekta/r/valberedningens-forslag-till-styrelse-i-elekta-infor-arsstamman-2017,c2289609
http://mb.cision.com/Main/35/2289609/689870.pdf