SpectraCures studie med Idose för behandling av återfall av prostatacancer
med PDT startade i april, vilket är ett viktigt steg i rätt riktning för
bolaget. Resultat förväntas vid årsskiftet och de kan bli en trigger för
aktien. Det skriver Aktiespararnas Analysguiden i en uppdragsanalys daterad
den 19 juni. Analysen har gjorts av Jarl Securities.

Analysguiden beräknar det motiverade värdet till 1,15 kronor per aktie
efter nyemission och utspädning. Resultat från pågående studier är en
händelse som sannolikt kommer förändra värderingen. Marknadslansering
beräknas ske först år 2020.


Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/spectracure_2017-06-19.pdf