Investeringsbolaget New Equity Venture tecknar sig för aktier i spelbolaget
PlayHippos kvittningsemission. Bolaget tecknar sig för 49,41 miljoner
aktier till kursen 20 öre per aktie genom kvittning av fordringar. Det
framgår av ett pressmeddelande.

New Equity Ventures får därefter ett ägande på 101 miljoner aktier, vilket
motsvarar 33 procent av aktierna i PlayHippo. Bolaget kommer genomföra
åtgärder för att undvika budplikt.


Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire