Karl Runeberg har den 14 juni köpt 800 aktier i Sydsvenska Hem där han är
styrelseledamot/suppleant. Aktierna köptes till kursen 101,50 kronor per
aktie, till ett totalt pris av 81 200 kronor. Affären gjordes på
Aktietorget.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.


Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se, 0701-15 39 64
Nyhetsbyrån Finwire