Hamlet Pharma redovisar som förväntat ingen nettoomsättningen i tredje
kvartalet i det brutna räkenskapsåret, januari till mars 2017.

Nettoomsättningen uppgick till noll, i likhet med samma kvartal i fjol.
Övriga rörelseintäkter var 48.000 kronor (noll).

Rörelseresultatet och resultatet före skatt blev -3,0 miljoner kronor
(-1,3). Nettoresultatet uppgick till -7,0 miljoner kronor (-1,0),
motsvarande -0,23 kronor per aktie (-0,04).

Likvida medel var på 35,5 miljoner kronor (21,1) per den 31 mars.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,8 miljoner kronor (-1,8) i
tredje kvartalet.

Organisationen för den kliniska studien av blåscancer är nu på plats i Prag
och bolaget ser fram emot samarbetet med de internationellt ledande
experterna inom blåscancer.

Bolaget har utarbetat ett finalt protokoll för blåscancerstudien och har
därmed passerat en viktig milstolpe på vägen mot ansökan om studiestart.
Protokollet innebär att patienter kommer att inkluderas och behandlas
löpande med aktiv substans eller placebo. Bolaget har tecknat avtal med
NEOX Clinical Research, en CRO, clinical research organisation. Patienterna
kommer att behandlas med Alpha1H, ett peptidkomplex som består av de aktiva
delarna av HAMLET-molekylen.


Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire