Scandinavian Organics AB (SCO) är glada att tillkännage ett nytt avtal
med Fresh Direct AB (FDAB) för att fördjupa och bredda samarbetet
mellan de två företagen.

Det nya avtalet följer det framgångsrika initiala avtalet mellan de
två företagen som ingicks i höstas för att producera och distribuera
Scandinavian Organics fonder och buljonger. Detta samarbete utvecklas
och fördjupas, och medför att Fresdirect är från och med nu är
ansvarig för tillverkningen (både internt i Fresh Directs fabrik I
Halmstad och genom andra produktionspartners) av alla Scandinavian
Organics produkter och omfattar även Scandinavian Organics
distributionsavtal, fakturering, råvaruinköp, försäljning och
transporter.

Detta ger Scandinavian Organics teamet i Stockholm möjlighet att
fokusera på sina styrkor; marknadsföring, produktutveckling och
internationell expansion. Företaget exporterar redan i dag till
Danmark och har slutit sitt första distributionsavtal i England och
arbetar med att lansera en rad nya kvalitetsprodukter under 2017 både
i Sverige och utomlands.

Avtalet speglar även det faktum att Scandinavian Organics har haft
stora svårigheter med att upprätthålla servicegraden, dvs procenten
av levererade varor gentemot order. Det nya avtalet har tecknats med
Freshdirect tack vare FDAB's och dess grundare Richard O'Briens långa
track record och bevisade kapacitet att effektivt producera och
distribuera livsmedel inom den svenska dagligvaruhandeln.

Nils Wetterlind, grundare och vd för Scandinavian Organics kommenterar
att "denna fördjupning av samarbetet med Fresh Direct innebär att vi
kan nu förlita oss på en effektiv och säker produktion och
distribution i Sverige, och även att Scandinavian Organics får ett
positivt kassaflöde från januari 2017 framåt, med uppenbara fördelar
både för den totala verksamhet och våra aktieägare . "

Grundare och vd för Fresh Direct, Richard O'Brien bekräftade att "det
finns en stor möjlighet att utvecklas och växa Scandinavian Organics
verksamheten framöver. Jag är oerhört glad över att få samarbeta med
ett så unik och starkt varumärke. Jag ser fram emot att snabbt
expandera Scandinavian Organics produktion och försäljning. "

nils.wetterlind@scanorganics.com

richard@freshdirect.se

Scandinavian Organics AB (publ) är en producent av ekologiska
matprodukter till konkurrenskraftiga priser. På bara drygt två år har
Bolaget vuxit kraftigt och Bolagets produkter ligger nu centralt
lagerlagda inom ICA-koncernen (50 procent marknadsandel av
dagligvaruhandeln i Sverige), Coop och Axfood (Hemköp och Willys).
Produkterna säljs även via en mängd restauranger, i ett stort antal
oberoende handlare. Företaget har även gjort stora framsteg inom den
offentliga sektorn, framförallt inom skol- och äldreomsorgen via
grosisterna Martin&Servera samt Menigo. Bolaget är noterat på Nordic
MTF under kortnamnet SCO MTF och Bolagets Mentor och
likviditetsgarant är Mangold Fondkommission För mer info, kontakta
nils.wetterlind@scanorganics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-organics/r/scandinavian-organics-utokar-samarbetet-med-freshdirect,c2164337