[*]
[*]

Korrigering flaggningsmeddelande i Alltele Allmänna Svenska
Telefonaktie bolaget

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare
flaggningsmeddelande.


Emittent 556626-2407 Alltele Allmänna Svenska Telefonaktie bolaget
Instrument SE0001625534 ATEL A
Innehavare Wilderness Consulting Sweden AB

Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0

Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2017-01-09
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 2 769 231
- direkt innehavda rösträtter 2 769 231
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 8,4 %
- direkt innehavda rösträtter 8,4 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %


Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,4 % 2 769 231
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 8,4 % 2 769 231

Totalt antal rösträtter


Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 2 769 231
- andel av rösträtter 8,4 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Mikael Holmlund
- telefon 0703557466
- mejl post@wilderness.nu

Kommentar
Flaggningen utgår ifrån det nya totala antalet aktier och röster efter
registrerad nyemissionInnehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]


-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=3875342&fn=release.html