Prospekteringsbolaget Interfox Resources aktie kommer att att vara fortsatt
handelsstoppad. Enligt Aktietorget skulle en återupptagen handel allvarligt
riskera att skada investerarnas intressen. Det skriver marknadsplatsen i
ett pressmeddelande.

Aktietorget bedömer vidare att bolaget med hänsyn till sin verksamhet,
finansiella ställning, kompetens, organisation och ägare inte uppfyller
värdepappersmarknadens grundläggande krav på sundhet samt att noteringen
riskerar att skada förtroendet för värdepappersmarknaden och Aktietorget.
Aktietorget anser även att bolaget inte har förmåga att offentliggöra
relevant, korrekt, tydlig och tillräcklig information om förhållanden som
kan påverka bilden av bolaget.

Aktietorget kommer mot den bakgrunden att lämna in en anmälan till
Aktietorgets disciplinkommitté. Aktietorget anser att ett återupptagande av
handeln i bolagets aktie, innan disciplinkommittén fattat beslut i ärendet,
riskerar att skada investerarnas intressen samt förtroendet för
värdepappersmarknaden och Aktietorget. Ärendet kommer att handläggas enligt
ordinarie rutiner och disciplinkommitténs beslut kan förväntas inom 1-2
månader.

Interfox Resources aktie har varit handelsstoppad sedan den 21 november.
Handelsstoppet är därmed nu inne på sin åttonde vecka.


Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire