Initiator Pharma har beslutat att genomföra en nyemission med efterföljande
notering på Aktietorget under första kvartalet 2017. Fulltecknad nyemission
tillför bolaget 20,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår
av ett pressmeddelande.

Erbjudandet planeras omfatta högst 3,72 miljoner nyemitterade aktier till
teckningskursen 5,50 kronor per aktie. Första handelsdag på Aktietorget
beräknas bli i mitten av mars, förutsatt att bolaget godkänns för notering.
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget.

Läkemedelsbolaget Initiator Pharma är en avknoppning från Saniona och har
redan 4.000 aktieägare. Bolagets huvudfokus är läkemedelskandidaten
IPED2015 som utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil
dysfunktion, ED.


Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://initiatorpharma.com/news/