Gasporox dotterbolag GPX Medical AB har, tillsammans med sina
samarbetspartners på Lunds Universitet, fått en artikel godkänd för
publicering i den välrenommerade tidskriften Journal of Biophotonics.

Artikeln, med titeln "Development of a 3D tissue lung phantom of a
preterm infant for optical measurements of oxygen - laser-detector
position considerations", beskriver en nyutvecklad s.k. vävnadsfantom
för tester av laserbaserad lungmätutrustning. Vävnadsfantomer används
för att efterlikna mänskliga vävnader vid utprovning av
medicinteknik. Vävnadsfantomen som beskrivs i artikeln är baserad på
detaljerade skiktröntgenbilder på ett riktigt spädbarn. Med hjälp av
dessa har fantomen framställts med 3D-skrivarteknik. Syftet är att ha
tillgång till en realistisk men konstgjord modell för tester av GPX
Medicals lungmätutrustning. Hela artikeln finns i Journal of
Biophotonics
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbio.201700097/full).

VD Märta Lewander Xu kommenterar

"Det är fantastiskt roligt att vi har fått våra resultat publicerade i
en vetenskaplig tidskrift. Vävnadsfantomen kommer få stor betydelse i
den fortsatta utvecklingen av lungmätningstekniken. Det innebär att
vi snabbt kan göra realistiska tester utan att behöva gå genom alla
procedurer som krävs för att testa på människor."

Om Neo-lungprojektet

Neo-lung är ett Eurostarsprojekt som beviljats av EUREKA med en total
budget på 23 MSEK. Syftet med projektet är att ta fram en kliniskt
användbar utrustning med en handhållen laserbaserad prob, vilken kan
liknas vid ett "optiskt stetoskop" och som kan hållas mot bröstkorgen
för att diagnosticera lungornas tillstånd hos för tidigt födda barn.
I förlängningen är förhoppningen att tekniken ska kunna användas för
kontinuerlig övervakning vid intensivvård och styra t exempelvis
respiratorinställningar. Förutom GPX Medical medverkar Lunds
Universitet, Norsk Elektro Optikk samt det tyska laserföretaget
Nanoplus i projektet.

Om GPX Medical AB

GPX Medical utvecklar teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik av
komplikationer i luftfyllda delar av kroppen, som lungor, bihålor och
tarmar. Tekniken baseras på spektroskopiska metoder utvecklade av
forskare vid Lunds universitet. GPX Medical bildades 2016 och är ett
delägt dotterbolag till GASPOROX AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med
lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i
och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga
metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose
förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och
kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med
skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom
livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda
dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk
diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se.
Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gasporox/r/gpx-medical-publiceras-i-journal-of-biophotonics,c2330300
http://mb.cision.com/Main/14809/2330300/711803.pdf