1 april - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 3 387 (2 703) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 405 (165) MSEK, varav resultat från
markförsäljning uppgick till 99 (-28) MSEK

· Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 (6,1) procent
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 346 (92) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 271 (74) MSEK
· Kassaflöde före finansiering uppgick till -327 (-285) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till 2,51 (0,66) SEK
· Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 18,7 (14,1) procent
· Antalet startade bostäder uppgick för perioden till 1 442 (1 506)
· Antalet sålda bostäder uppgick för perioden till 1 020 (1 763)
· Antalet resultatavräknade bostäder uppgick till 1 281 (1 101)
1 januari - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 6 289 (4 581) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 908 (349) MSEK, varav resultat från
markförsäljning uppgick till 382 (-19) MSEK

· Rörelsemarginalen uppgick till 14,4 (7,6) procent
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 795 (206) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 622 (162) MSEK
· Kassaflöde före finansiering uppgick till -1 406 (-861) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till 5,75 (1,50) SEK
· Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 18,7 (14,1) procent
· Antalet startade bostäder uppgick för perioden till 2 891 (2 253)
· Antalet sålda bostäder uppgick för perioden till 1 870 (2 551)
· Antalet resultatavräknade bostäder uppgick till 2 156 (1 730)

Inbjudan till analytiker- och medieträff

Joachim Hallengren VD och Ann-Sofi Danielsson CFO presenterar
delårsrapporten och presentationen avslutas med en frågestund.

Plats: Bonavas huvudkontor på Lindhagensgatan 72, Stockholm.
Tid: tisdag, 18 juli, 10.00-11.00. Registrering och kaffe från 09.30.
Anmälan: Skickas till ir@bonava.com eller via telefon 0737 739 845.

För att delta på telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring
in på något av följande telefonnummer:

SE: +46 851 999 355, DE: +49 211 971 900 86, UK: +44 203 194 05 50,
US: +18 552 692 605
Det går även att följa presentationen live på
bonava.com/investor-relations
(http://www.bonava.com/investor-relations). Presentationsmaterial
kommer att kunna laddas ned från hemsidan och det kommer att kunna gå
att titta på en repris av presentationen i efterhand.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Rasmus Blomqvist, Investor Relations
rasmus.blomqvist@bonava.com (ann-sofi.danielsson@bonava.com)
Tel: 0737 739 845

E-post: ir@bonava.com

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt
ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag
har Bonava 1 600 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland,
Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en
omsättning på 13,5 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq
Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com (http://www.bonava.com/)

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 juli 2017 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bonava/r/fortsatt-lonsam-tillvaxt,c2312763
http://mb.cision.com/Main/13957/2312763/701589.pdf