Bonava har avtalat om förvärv av tre fastigheter till ett pris av ca
477 MSEK. Säljare är Platzer Fastigheter och affären genomförs genom
bolagsförvärv. Fastigheterna ligger i Södra Änggården i sydvästra
Göteborg, ett område där Bonava kommer uppföra ca 550 bostäder.
Totalt kommer 2000 nya bostäder att byggas i området.

Södra Änggården är utpekat som ett prioriterat utvecklingsområde i
Göteborg med ett attraktivt läge söder om Göteborgs Centrum. Området
ligger nära skolor, affärer och kollektivtrafik med goda
kommunikationer till centrala Göteborg.

- Förvärvet ligger i linje med vår strategi att öka vår marknadsandel
i Göteborg. Södra Änggården är ett attraktivt utvecklingsområde som
vi kan vara med och utveckla till en levande plats där människor
kommer kunna trivas och leva sina liv, säger Joachim Hallengren, VD
och koncernchef på Bonava.

Förvärvet genomförs i tre bolagsaffärer. Bonava tillträder aktierna i
respektive förvärvat bolag när detaljplanen vunnit laga kraft och
bygglov erhållits, vilket beräknas ske etappvis från Q1 2019. Första
byggstart planeras till 2019 och en första inflyttning under Q1 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava:s presstelefon

ir@bonava.com

Tel: +46 709 556 654

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt
ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet.
Bonava har 1 600 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland,
Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en
omsättning på 13,5 miljarder kronor 2016. Bonava är noterat på Nasdaq
Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com (http://www.bonava.com/)

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation
och är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7:e juli 2017 16.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bonava/r/bonava-koper-mark-for-550-bostader-i-goteborg,c2304482
http://mb.cision.com/Main/13957/2304482/698103.pdf