Bonava har avtalat om förvärv av mark i Bäcklösa, Uppsala av
Uppsalahem AB. Fastigheten ligger i Bäcklösa, ett område där Bonava
kommer uppföra ca 140 bostäder.

Bäcklösa ingår i Uppsalas utveckling av Södra staden som är det område
där Uppsala kommuns expansion kommer att ha en tyngdpunkt de närmaste
åren. Området ligger granne med universitetsområdet SLU mellan
Uppsala centrum och Sunnersta längs Dag Hammarskiölds väg.

Bonava kompletterar områdets pågående byggnation av hyresrätter med
bostadsrätter i två etapper.

- Det är glädjande att vi utökar vår projekt- och byggrättsportfölj i ett bra bostadsläge i Uppsala. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att utveckla levande platser och områden där människor trivs och lever sina liv, säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef, Bonava Sverige.

Bonava tillträder fastigheten under fjärde kvartalet 2017 och
säljstart beräknas till slutet av samma år. Det första spadtaget
beräknas kunna tas under första kvartalet 2018.

[image]

[image]För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava:s presstelefon

ir@bonava.com

Tel: +46 709 556 654

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt
ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag
har Bonava 1 600 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland,
Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en
omsättning på 13,5 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq
Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com (http://www.bonava.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bonava/r/bonava-koper-mark-for-att-skapa-ett-omrade-med-140-bostader-i-uppsala,c2302521
http://mb.cision.com/Main/13957/2302521/696752.pdf