Bonava AB (publ) offentliggör halvårsrapporten för perioden
januari-juni 2017 den 18 juli kl. 08:00. Med anledning av detta
presenteras halvårsrapporten för investerare, analytiker och media på
Bonavas huvudkontor den 18 juli kl. 10.00.

Plats: Bonavas huvudkontor på Lindhagensgatan 72, Stockholm.

Tid: Tisdag, 18 juli, 10.00-11.00. Registrering och kaffe från 09.30.

Program: Joachim Hallengren, VD och Ann-Sofi Danielsson, CFO,
presenterar halvårsrapporten och presentationen avslutas med en
frågestund.

Anmälan: Skickas till ir@bonava.com eller via telefon 0737 739 845.

För att delta på telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring
in på något av följande telefonnummer: SE: +46 851 999 355, DE: +49
211 971 900 86,UK: +44 203 194 05 50,

US: +18 552 692 605
Det går även att följa presentationen live på
bonava.com/investor-relations
(http://www.bonava.com/investor-relations). Presentationsmaterial
kommer att kunna laddas ned från hemsidan och det kommer att kunna gå
att titta på en repris av presentationen i efterhand.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Rasmus Blomqvist, Investor relations
rasmus.blomqvist@bonava.com
Tel: 0737 739 845

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt
ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag
har Bonava 1 600 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland,
Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en
omsättning på 13,5 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq
Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com (http://www.bonava.com/)
-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=4355257&fn=release.html
http://mb.cision.com/Main/13957/2301355/695983.pdf