· Bokslutskommuniké 2016: 2017-02-23

· Årsstämma: 2017-04-27

· Tremånadersrapport (jan-mars): 2017-05-11

· Sexmånadersrapport (jan-jun): 2017-07-26

· Niomånadersrapport (jan-sep): 2017-10-31

· Bokslutskommuniké (jan-dec): 2018-02-16

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 11 januari 2017 kl. 16.30 CET.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till
sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal
dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård.
Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi
med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både
geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK.
ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold
Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addvise/r/addvise-group-ab-rapportdatum-for-2017,c2164276
http://mb.cision.com/Main/12334/2164276/613170.pdf