Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
11 januari 2017

IVISYS AB ("IVISYS") har utsett Larry Lind att bli bolagets COO. Som
COO på IVISYS kommer Larry Lind ansvara för att styra den dagliga
verksamheten samt field operations. Den nya positionen som COO har
skapats för att stärka IVISYS omsättning och organisationsutveckling.
Larry Lind besitter stor erfarenhet inom projektledning samt
säljledning, han kommer att börja den 16 januari, 2017.

SE press release: IVISYS AB tillsätter Chief Operating Officer

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
11 januari 2017

IVISYS AB ("IVISYS") har utsett Larry Lind att bli bolagets COO. Som
COO på IVISYS kommer Larry Lind ansvara för att styra den dagliga
verksamheten samt field operations. Den nya positionen som COO har
skapats för att stärka IVISYS omsättning och organisationsutveckling.
Larry Lind besitter stor erfarenhet inom projektledning samt
säljledning, han kommer att börja den 16 januari, 2017.

IVISYS nyutnämnde COO, Larry Lind, tar med sig en dokumenterad
historia av framgångsrika projektförsäljningar, väl utförda inköp,
större kontraktsförhandlingar och skapande av betydande
intäktstillväxt. Innan han kom till IVISYS höll Larry Lind positionen
som General Manager för Brevini Danmark - en underleverantör till
fordonsindustrin, samt en lång tid i olika ledande
försäljningsbefattningar för Parker Hannifin, en global tillverkare
av rörelse- och styrteknik samt system som är starkt kopplad till
fordonsindustrin.

VD Jakob Kesje kommenterar

"Vi är glada att välkomna Larry som en del av vår ledningsgrupp. En
viktig del av att bygga ett företag förberett för snabb tillväxt är
att ha rätt ledning och processer på plats. Larry besitter en
kombination av erfarenhet och mindset, som vi kommer att ha stor
nytta av när det gäller den framtida organisationsutvecklingen av
IVISYS. Dessutom räknar vi med att dra nytta av hans omfattande
erfarenhet när det gäller att förbereda och hantera stora
projektförsäljningar ", säger VD för IVISYS Jakob Kesje.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 januari 2017.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till
industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll.
IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra
komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande
produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från
existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa
ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera
multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig
på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig
grundläggande från de gängse processerna i användning inom
visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin
process och ändå behandla bildinformation fortare än sina
konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en
återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar
mekanisk eller manuell kontroll.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/ivisys-ab-tillsatter-chief-operating-officer,c2164051