[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Edgeware AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.


Emittent 556691-7554 Edgeware AB (publ)
Instrument Ordinary shares
Innehavare Amadeus Capital Partners Limited

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2017-01-05
Gränsvärde för antal aktier 25 %
Gränsvärde för rösträtter 25 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 6 937 205
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 6 937 205
Andel
- aktier 23,09 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 23,09 %


Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 23,09 % 6 937 205
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 23,09 % 6 937 205

Totalt antal rösträtter


Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Amadeus lll
- antal rösträtter 6 126 528
- andel av rösträtter 20,39 %
- bolag Amadeus lll Affiliates Fund
- antal rösträtter 189 483
- andel av rösträtter 0,63 %
- bolag Amadeus Ell LP
- antal rösträtter 621 194
- andel av rösträtter 2,07 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 6 937 205
- andel av rösträtter 23,09 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Anne Glover
- telefon +441223707000

Kommentar
Flaggningen avser förändring i antal aktier till följd av att
övertilldelningsoptionen inom ramen för Edgewares
börsnoteringserbjudande har utnyttjats.


* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]


-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=3875760&fn=release.html