Tandvårdsklinikkedjan Orasolv har tillsatt en valberedning inför årsstämman
2017 Valberedningen består av Rune Löderup, Torbjörn Gunnarsson, Bertil
Haglund samt Håkan Hallberg som sammankallande. Det framgår av ett
pressmeddelande.


Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire